san-pham/tu-chuyen-nguon-tu-dong-ats

Tủ Chuyển Nguồn Tự Động (ATS)

ATS 1 pha được sử dụng nhiều trong dân dụng hơn so với bộ ATS 3 pha, với chức năng chính như: chuyển đổi giữa 2 nguồn điện theo yêu cầu, chuyển đổi nguồn điện

Tủ chuyển nguồn tự động ATS (Automatic Transfer Switch) là hệ thống có khả năng chuyển nguồn tự động, chức năng chính của hệ thống là chuyển nguồn từ nguồn

Both comments and trackbacks are currently closed.