Quy trình bảo trì tháp giải nhiệt Cooling Tower – CHIA …

Quy tình bảo trì tháp giải nhiệt (Cooling Tower) Tắt bơm để bắt đầu bảo trì. Cắt điện, khóa LOTO tủ điện điều khiển tháp giải nhiệt. Vệ sinh: Tháo dời các tấm, ống phân phối nước để xịt rửa vệ sinh sạch hết …

Both comments and trackbacks are currently closed.