Sửa chữa điều hòa chiller sửa điều hòa trung tâm

Hệ thống chiller là một hệ thống gồm nhiều bộ phận, có Cung cấp dịch vụ sửa chữa chữa hệ thống tuần hoàn nước: Bơm nước tuần hoàn qua dàn lạnh. Trong quá trình nước lấy nhiệt lạnh của gas sẽ được bơm đến tải lạnh.

Both comments and trackbacks are currently closed.