sửa chữa bảo trì bảo dưỡng máy phát

1- Tiếp nhận máy (có biên bản ghi nhận hiện trạng máy để tiếp nhận và bắt đầu thực hiện check A) · 2- Kiểm tra rò rỉ dầu, nhớt, nước làm mát. · 3- Kiểm tra thông …

Both comments and trackbacks are currently closed.