Quy TRình bảo trì bảo dưỡng máy phát điện 3 pha tại HTP-Genset

Quy Trình Bảo Trì Bảo Dưỡng Máy Phát Điện

Quy Trình Bảo Trì Bảo Dưỡng Máy Phát Điện

Chế độ C: Bảo trì 4 đến 7 năm hoặc 2000 đến 6000 giờ hoạt động. Làm sạch động cơ. Điều chỉnh khe hở xúp bắp & béc phun. Kiểm tra hệ thống bảo

Both comments and trackbacks are currently closed.