0901.438.123

Bộ điều khiển Comap

Giá: liên hệ

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

BẠN CẦN HỖ TRỢ

BỘ ĐIỀU KHIỂN COMAP SỬ DỤNG CHO TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN ĐỘC LẬP

InteliLite 4 AMF 25

InteliLite 4 AMF25 Datasheet

Advanced single gen-set controller for stand-by and prime-power applications
  0901 438 123

InteliLite 4 AMF 20

InteliLite-4-AMF-20-Datasheet

Advanced single gen-set controller for stand-by and prime-power applications
 0901 438 123

InteliLite 4 MRS 16

InteliLite 4 MRS16 Datasheet

Advanced single gen-set controller for prime-power applications
 0901 438 123

InteliLite 4 AMF 9

InteliLite 4 AMF9 Datasheet

Single gen-set controller for stand-by and prime-power applications
 0901 438 123

InteliLite 4 AMF 8

InteliLite 4 AMF8 Datasheet

Single gen-set controller for stand-by and prime-power applications
 0901 438 123

InteliLite AMF 25

InteliLite AMF25 Datasheet

The most advanced Auto Mains Failure (AMF) gen-set controller
 0901 438 123

InteliLite AMF 20

InteliLite AMF20 Datasheet

Auto Mains Failure (AMF) gen-set controller
 0901 438 123

InteliLite MRS 16

InteliLite MRS16 Datasheet

The most advanced Manual & Remote Start (MRS) gen-set controller
 0901 438 123

InteliLite MRS 11

InteliLite MRS11 Datasheet

Manual & Remote Start (MRS) gen-set controller
 0901 438 123

InteliLite 9

InteliLite 9 Datasheet

Next generation of Controller for single gen-set applications
 0901 438 123

InteliLite Telecom

InteliLite Telecom Datasheet

Auto Mains Failure (AMF) Genset Controller for Telecommunications
 0901 438 123

InteliLite Telecom DC

DC Genset Controller for Telecom Tower Applications

 0901 438 123

InteliLite NT AMF 25

InteliLite NT AMF25 Datasheet

Auto Mains Failure (AMF) Gen-set Controller
 0901 438 123

InteliLite NT AMF 20

InteliLite NT AMF20 Datasheet

Auto Mains Failure (AMF) Gen-set Controller
 0901 438 123

InteliLite NT MRS 19

Manual Remote Start (MRS) Gen-set Controller
 0901 438 123

InteliLite NT MRS 16

Manual Remote Start (MRS) Gen-set Controller
 0901 438 123

InteliLite NT MRS 15

Manual Remote Start (MRS) Gen-set Controller
 0901 438 123

InteliLite NT MRS 11

Manual Remote Start (MRS) Gen-set Controller
 0901 438 123

InteliLite NT MRS 10

Manual Remote Start (MRS) Gen-set Controller
 0901 438 123

InteliLite NT AMF 9

Auto Mains Failure (AMF) Gen-set Controller
 0901 438 123

InteliLite NT AMF 8

Auto Mains Failure (AMF) Gen-set Controller
 0901 438 123

InteliLite NT MRS 4

Manual Remote Start (MRS) Gen-set Controller
 0901 438 123

InteliLite NT MRS 3

Manual Remote Start (MRS) Gen-set Controller
 0901 438 123

InteliNano NT Plus

Gen-set controller for prime power or stand-by applications

 0901 438 123

InteliNano MRS 3

Gen-set controller for prime power applications with 3 phase voltage & current measurement
 0901 438 123

BỘ ĐIỀU KHIỂN HÒA ĐỒNG BỘ COMAP:

InteliGen 200

InteliGen 200 Datasheet

New Generation of Parallel Gen-set Controller
 0901 438 123

InteliGen 500

InteliGen 500 Datasheet

Advanced paralleling gen-set controller with 5” color display
 0901 438 123

InteliGen 500 Microgrid

InteliGen 500 Microgrid Application Sheet

New software solution for total microgrid control and energy management.
 0901 438 123

InteliGen NT

InteliGen NT GC Datasheet

Complex Parallel Gen-Set Controller
 0901 438 123

InteliGen NTC

InteliGen NTC Datasheet

Complex Parallel Gen-set Controller
 0901 438 123

InteliGen NT BaseBox

InteliGen NT BaseBox Datasheet

Complex Parallel Gen-set Controller with Detachable Colour Display
 0901 438 123

InteliGen NTC BaseBox

InteliGen NTC BB Datasheet

Complex Parallel Gen-set Controller with Detachable Colour Display
 0901 438 123

InteliGen NT BaseBox 400Hz

IG-NT-BB-400Hz Datasheet

Ground Power Unit (GPU)
 0901 438 123

InteliGen NTC BaseBox 400Hz

IG-NTC-BB-400Hz Datasheet

Ground Power Unit (GPU)
 0901 438 123

InteliGen GSC

InteliGen GSC Datasheet

Complex Parallel Gen-set Controller
 0901 438 123

InteliGen GSC-C

InteliGen GSC-C Datasheet

Complex Parallel Gen-set Controller
 0901 438 123

InteliSys NTC BaseBox

InteliSys NTC BaseBox Datasheet

Premium Gen-set Controller
 0901 438 123

InteliSys Gas

Controller for Gas Gen-set Application
 0901 438 123

InteliSys GSC-C

Premium Gen-set Controller
 0901 438 123

InteliCompact NT MINT (obsolete)

Genset Controller for Gensets in Multiple Parallel Applications
 0901 438 123

InteliCompact NT SPtM (obsolete)

Gen-set Controller for Gensets in Parallel to Mains Applications
 0901 438 123

InteliSys NTC BaseBox GeCon Marine

Marine Premium Generator Controller
 0901 438 123

InteliGen NTC BaseBox GeCon Marine

Marine Complex Parallel Generator Controller
 0901 438 123

InteliGen NT BaseBox GeCon Marine

Marine Complex Parallel Generator Controller with Detachable Colour Display
 0901 438 123

InteliGen NT GeCon Marine

Marine Complex Parallel Generator Controller
 0901 438 123

InteliGen NTC GeCon Marine

Marine complex Parallel Gen-set Controller
 0901 438 123
5/5 (2 Reviews)
error: Bài Viết Đã đăng Ký Với Bộ Công Thương