Tủ hòa đồng bộ

Tủ điện hòa đồng bộ được thiết kế để thực hiện các công việc đưa các máy phát điện hay các nguồn điện đang làm việc độc lập vào làm việc song song với nhau

Hòa đồng bộ máy phát điện là sự kết nối song song các máy phát điện. Đây là hình thức yêu cầu kinh nghiệm kỹ thuật cao và đòi hỏi kỹ thuật viên phải chuyên

Both comments and trackbacks are currently closed.